Održana završna konferencija projekta "Društveno poduzetništvo u turizmu - Inovativni volonturistički proizvod"

U četvrtak, 3. ožujka 2022. u Splitu je održana završna projektna konferencija naziva „Volonturizam i budućnost turizma u Dalmaciji“ u organizaciji projektnih partnera Ventule Travel d.o.o., Udruge „MI“ – Split, Udruge hrvatskih putničkih agencija i Visoke škole Aspira.

Završna je konferencija bila prilika za predstavljanje rezultata projekta „Društveno poduzetništvo u turizmu – Inovativni volonturistički proizvod“, koji je s provedbom započeo 17. rujna 2020., a s provedbom završava 17. ožujka 2022.
Tijekom same konferencije, uz predstavljanje projektnih rezultata, uključili su se relevantni stručnjaci iz područja volonturizma, održivog turizma i društvenog poduzetništva, s ciljem otvaranja rasprave o budućnosti turizma s obzirom na izazove s kojima se kao društvo susrećemo i stavljanje fokusa na pronalaženje održivih rješenja u sektoru turizma. Jednako tako, prezentirane su vrijednosti društvenog poduzetništva kroz dijeljenje iskustva i raspravu o Travelife sustavu, koji mjeri utjecaj i potiče na održivo poslovanje u turizmu.

O temama destinacijskog menadžmenta u kontekstu Dalmacije i samom pojmu volonturizma i prilikama za takvu vrstu turističke ponude govorile su mr.sc. Tanja Radić Lakoš i dr.sc Mijana Matošević Radić, stručnjakinje koje su u projekt bile uključene kroz neformalno obrazovanje za ciljane skupine. Moderator skupa bio je Željko Trezner, zaposlenik Visoke škole Aspira i stručnjak za destinacijski menadžment.
Drugi dio konferencije bio je posvećen raspravi i dijeljenju iskustva o transformaciji u društveno poduzeće. Sudjelovali su Željko Trezner (Aspira), Robert Bralić (Ventula Travel), Dana Jurman Jakus (Udruga „MI“ – Split, MI – Centar za pomoć u kući), Tijana Tešija (Udruga „MI“ – Split), Mihaela Turniški (UHPA) i prof.dr.sc. Irena Ateljević, stručnjakinja za održivi turizam i društvena poduzetnica.

Kroz teme etičkih principa u turizmu, stvaranja povjerenja između turista i lokalne zajednice, uloge organizacija civilnog društva u kreiranju turističke ponude te vrijednosti volonturističkih proizvoda na tržištu, sudionici su raspravljali o budućnosti turizma na području Dalmacije i Hrvatske, sa zaključkom kako je potrebno razmatrati održivi i transformativni turizam kao smjer u budućnosti, u kojem će fokus biti na stvaranju okoline fokusirane na društveni, okolišni i ekonomski razvoj. travelife sustav, koji podrazumijeva i promovira društveno odgovorno poslovanje način je na koji turističke agencije i djelatnici mogu biti informirani o dobrobiti društvenog poduzetništva.

Projekt „Društveno poduzetništvo u turizmu – Inovativni volonturistički proizvod“ omogućio je Nositelju projekta, Ventuli Travel d.o.o. transformaciju u društveno poduzeće kroz sljedeće aktivnosti: uključivanje u radionice koje su osnaživale zaposlenike, izradu novog Poslovnog plana, izradu Etičkog kodeksa organizacije te izmjenu Osnivačkog akta koja reflektira društvenopoduzetnički duh organizacije.

Uz to, priliku da svoje znanje obogate kroz neformalno obrazovanje dobili su i zaposlenici organizacija partnera, kao i mlade nezaposlene osobe i studenti koji su se uključili u osmodnevni ciklus radionica o društvenom poduzetništvu i volonturizmu. Dvije su osobe dobile priliku u Ventuli proći i stručnu praksu prilikom koje su dobile uvid u proces kreiranja i prodaje volonturističkog proizvoda, a pet je osoba izradilo seminarske radove uz mentorstvo na teme vezane uz volonturizam i društveno poduzetništvo.

U sklopu projekta izdano je i drugo izdanje Vodiča za volonturistička putovanja, priručnika koji sadržava sve najvažnije informacije o organizaciji i praćenju volonturističkih aktivnosti, kao i o partnerstvu koje takav angažman podrazumijeva te društvenom poduzetništvu kao konceptu. Održano je i 11 promotivnih događanja čiji je cilj bio informirati javnosti i relevantne dionike o društvenom poduzetništvu i volonturizmu. Projektni je tim kroz studijsko putovanje koje je održano u kolovozu 2021. godine imao priliku upoznati se s radom organizacija koje provode volonturističke i društvenopoduzetničke aktivnosti ili imaju potencijale za iste te raspraviti mogućnosti za buduća partnerstva.

Kroz marketinške aktivnosti i promociju projekta i samog koncepta volonturizma, Ventula Travel ima priliku promovirati i jačati svoju ulogu kao društvenog poduzetnika u turizmu i dionika koji turistima nudi jedinstven proizvod na našem području.
Projekt „Društveno poduzetništvo u turizmu – inovativni volonturistički proizvod“ s provedbom je započeo 17. rujna 2020., a traje do 16.3.2022. Nositelj projekta je Ventula Travel d.o.o., a projektni partneri su Udruga „MI“ – Split, Visoka škola Aspira – Split i Udruga hrvatskih putničkih agencija.

Ukupna vrijednost projekta je 1.126.202,97 kn. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i državnog proračuna (15%).