„Društveno poduzetništvo u turizmu – Inovativni volonturistički proizvod“

Projekt „Društveno poduzetništvo u turizmu – Inovativni volonturistički proizvod“ s provedbom je započeo 17. rujna 2020. Nositelj projekta je Ventula Travel d.o.o., a projektni partneri su Udruga „MI“ – Split, Visoka škola Aspira – Split i Udruga hrvatskih putničkih agencija.

Kroz projekt će se aktivnosti koje će osigurati transfer dobre prakse, razmjenu iskustava i promociju načela dobrog poslovanja. Dodatno, projekt razvija održiv turistički proizvod, potiče razvoj održive prakse i doprinosi poboljšanju suradnje između profitnog, javnog i neprofitnog sektora u izradi novih koncepata za odmor i putovanja te povećanju zapošljivosti mladih nezaposlenih visokoobrazovanih osoba u regiji bogatoj tradicionalnim načinom života, prirodnim ljepotama i očuvanim okolišem.

Provedbom projekta razvijat će se suradnja s ključnim dionicima iz područja društvenog poduzetništva, održivog turizma i volonturizma, kako bi se ciljane skupine i šira javnost intenzivno informirale o specifičnom načinu razvoja zajednice i poduzetništva u Hrvatskoj.
Kroz različite edukativne aktivnosti jačat će se kapaciteti ciljanih skupina – 10 zaposlenih i samozaposlenih osoba te 15 mladih nezaposlenih osoba – učenjem o ključnim principima održivog turizma, volonturizma i društvenog poduzetništva. Dodatno, kroz aktivnosti stručne prakse i zapošljavanje na prodaji volonturističkog proizvoda mlade nezaposlene osobe jačat će svoju poziciju na tržištu rada.

Promotivnim aktivnostima ciljana će skupina, kao i šira javnost, imati priliku redovito se informirati o principima društvenog poduzetništva i novostima iz područja volonturizma. Naposljetku, Ventula Travel DMC svoje će poslovanje prilagoditi principima društvenog poduzetništva.

Ukupna vrijednost projekta je 1.126.202,97 kn. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda (85%) i državnog proračuna (15%). Trajanje projekta je 18 mjeseci.