Ispiši ovu stranicu

Smjernice za izradu volonturističkih aranžmana

Volonturizam 14.11.2016.

Volonturistički aranžmani zadnjih godina postaju sve brojniji i sve je više komercijalnih turističkih agencija koje u svojim turističkim turama nude opciju volontiranja.

S takvim ubrzanim porastom popularnosti i svijesti o volonturizmu, mnoge turističke agencije, ali i sami turisti, počinju shvaćati ogroman potencijal ovog polja turizma i utjecaja koji može imati na destinacije i zajednice. Transformacija dobrih namjera u najbolje moguće prakse prioritet je svih aktera uključenih u volonturizam.

Međunarodno društvo za ekoturizam (TIES - The International Ecoutourism Society) sastavilo je niz smjernica kojima bi se trebalo voditi prilikom osmišljavanja volonturističkih aranžmana.

1.    Provjera stvarnog stanja stvari. Prioritet u izradi volonturističkog angažmana bi trebale biti potrebe lokalne zajednice u kojoj će se odvijati volonturistički program, a ne potrebe volonturista ili turističke agencije. Cilj je stvoriti održivi program s trajnijim učinkom. Napominjemo, da je organizator volonterske akcije definiran zakonom pa je potrebno provjeriti tko smije biti nositelj volonterske akcije. 
2.    Oglašavanje i formulacija poruke. U oglašavanju izbjegavajte poruke koje na bilo koji način omalovažavaju lokalno stanovništvo(npr. „Pomognite onima koji ne mogu pomoći sami sebi!“), već se usmjerite na to kako volonturisti mogu pomoći zajednici i kako mogu napraviti promjenu.
3.    Odabir volontera i rad s njima. Pomognite volonturistima da nađu sebi prikladne angažmane te im potanko objasnite njihove zadatke u zajednicama u koje dolaze kako biste izbjegli nesporazume i stvaranje nerealnih očekivanja. Ovaj dio na sebe preuzimaju organizatori volontiranja!
4.    Definiranje uspjeha i mjerenje utjecaja. U suradnji s neprofitnim organizacijama u zajednici osmislite angažmane koji će uistinu zadovoljiti određene potrebe zajednice. Osmislite sustav praćenja napretka kako biste mogli program po potrebi i modificirati.
5.    Transparentnost u financijskom izvještavanju. Izvijestite volonturiste koliko novca koji oni uplate za put ide za podršku zajednici, a koliko ide za organizaciju puta i boravka volonturista u zajednici (tj. koliko zadržavaju turističke agencije, a koliko neprofitne organizacije u zajednici).
6.    Transparentnost u narativnom izvještavanju. Izvijestite javnost o kratkoročnom i dugoročnom učinku volonturističkog programa u zajednici kako bi volonturisti mogli što bolje odlučiti koji će program odabrati.
7.    Dobrobiti za zajednicu i uključivanje lokalnog stanovništva. Surađujte s lokalnom zajednicom. Informirajte stanovništvo o volonturističkim programima i tražite njihovu povratnu informaciju.
8.    Upravljanje društvenim i ekonomskim učincima. Pri organiziranju volonturističkih programa, vodite računa o pravima, potrebama i prioritetima lokalnog stanovništva. Od volonturista zatražite potvrde o nekažnjavanju i potvrde o njihovom zdravstvenom stanju kako biste smanjili mogućnost da oni na neki način ugroze zajednicu u koju dolaze.
9.    Podržavanje očuvanja biološke raznolikosti i kulturne baštine. Volonturistima predstavite kodeks ponašanja kako biste osigurali da se ponašaju odgovorno u kontaktu s povijesnim lokalitetima te biljnim i životinjskim svijetom, pogotovo ako su to teme volonturističkog programa (npr. programi zaštite staništa divljih životinja i sl.).

Izvor: The International Ecoutourism Society: „International  Voluntourism Guidelines for Commercial Tour Operators“