Ponedjeljak - petak - 8:00 - 16:00

Volonturizam

Volonturizam je način da bolje upoznate novu zemlju i ujedno igrate važnu ulogu u lokalnoj zajednici.

Čemu služe pravila?

Volonturizam 14.04.2017.

Zašto su pravila važna? Pravila pružaju uvjerenje da je volonterski program najveće kvaliteta i podrazumijevaju:

1.    Informirane volontere
2.    Osiguranje i spremnost za hitne slučajeve
3.    Vodič za prikladno ponašanje u zemlji
4.    Pritisak za većom kvalitetom na području volonterskog rada
5.    IVPA Principe i prakse

Članstvo u organizaciji IVPA temelji se na principu pridržavanja i prihvaćanju Principa i praksi. IVPA podržava i zagovara njihovu primjenu kao sredstava za osiguravanje kvalitetnih programa i prikladnog ponašanja volontera u međunarodnim i multikulturalnim postavkama. Kriteriji koji su izloženi u Principima i praksama trebali bi potencijalnim volonterima pružiti pouzdanu osnovu prilikom izbora programa vrijednog truda.
Možda u 35 točaka Principa i praksi nije uključen svaki aspekt svih volonterskih programa, ovisno o njihovom konceptu i svrsi. Međutim, ova pravila predstavljaju vodič i standarde na tom polju. Sve članice organizacije IVPA prepoznaju značaj ovih pravila i slažu se s njima.
Kriteriji navedeni u Principima i praksama nisu namijenjeni da budu ni iscrpni ni restriktivni, iako se od organizacija članica očekuje da poštuju standarde o odgovornosti organizacije navedene u kvalifikacijama za članstvo. 

Popis pravila


Prije programa
1. Materijali su jasni, ažurni i s važećim naknadama, aktivnostima, očekivanjima, kriterijima za sudjelovanje, politikom vraćanja novca i svim ostalim aspektima programa. Obrasci za prijavu jasno objašnjavaju pravila refundiranja novca u slučaju otkazivanja a) od strane sudionika prije ili tijekom programa i b) od strane organizacije.
2. Aplikacija je otvorena svima na temelju navedenih kriterija, ali se aplikanti procjenjuju prema zrelosti, motivaciji, vještinama, odgovornosti, fizičkom i mentalnom zdravlju i kulturnoj osjetljivosti. Organizacija je spremna odbiti aplikanta koji ne zadovoljava navedene kriterije.
3. Namjerno poticati različitost na način da se regrutiraju sudionici različitih biografija, vještina, razina prihoda, nacionalnosti, starosti, spola i sposobnosti/nesposobnosti. Kada je to moguće, odvojiti dio prihoda organizacije ili tražiti financijsku podršku u ovu svrhu.
4. Imati sistem komunikacije između potencijalnih i bivših volontera.
5. Sudionicima predložiti načine za prikupljanje sredstava.
6. Osigurati kvalitetan i temeljit materijal prije početka programa. U materijal treba uključiti: a) Informacije o zemlji, kulturi, jeziku i društvenim problemima. b) Jasne, točne i ažurne informacije o smještaju, obrocima, prijevozu i logistici programa. c) Detaljne informacije o volonterskom radu i onome što volonteri mogu očekivati. d) Jasne, točne i ažurne informacije o zdravlju, sigurnosti, putovanju, potrebnim vizama.
7. Zahtijevati da svi volonteri imaju međunarodno zdravstveno osiguranje. Ukoliko organizacija ne osigurava osiguranje, zahtijevati da svi volonteri/učesnici dostave dokaz o međunarodnom zdravstvenom osiguranju prije dolaska.
8. Jasno definirati što se može očekivati i koje su posljedice agresivnog ponašanja tijekom programa, uključujući odgovornost za vrijeme volonterskog rada, ponašanje koje je uvrjedljivo kulturi domaćina ili kršenje lokalnih zakona. Uključiti i izjavu o pravilima organizacije u vezi s uključivanjem volontera u aktivnosti vezane za politiku zemlje i društvenu propagandu.
Za vrijeme trajanja programa
9. Organizacija treba imati barem jednog ili više članova u zemlji u kojoj se odvija volonterski rad koji ispunjavaju ove kriterije: a) Njihova primarna odgovornost je supervizija upravljanja i dobrobit volontera tijekom njihovog boravka u toj zemlji. b) Oni borave u zemlji u kojoj se odvija volonterski rad i dostupni su na poziv u slučaju potrebe ili hitnog slučaja. c) Oni su zaposleni u nekoj od organizacija članica IVPA (nisu pod ugovorom u nekoj drugoj organizaciji koja nije članica IVPA). Zaposleni mogu raditi na volonterskoj ili plaćenoj osnovi i mogu biti sezonski angažirani, s punim radnim vremenom ili s pola radnog vremena. Zatim, organizacije imaju kadar ili partnere u toj zemlji koji imaju pouzdane veze u zajednici i tom društvu i posvećeni su idealima programa.
10. Prikupiti detaljne informacije o kontaktima u slučaju nužde za svakog sudionika. Imati jasan sustav objašnjavanja kako i kada se obavještavaju kontakti u slučaju nužde.
11. Zagovarati stav da znanje jezika može poboljšati volontersko iskustvo. Osigurati odgovarajuće i kontinuirane jezične instrukcije kada je to moguće.
12. Kad god je moguće uključiti volontere u postojeće, lokalne projekte prije nego praviti poseban za njih. Projekti bi trebali biti takvi da omogućavaju volonterima direktno upoznavanje društvenog ili razvojnog problema tog društva i kulture.
13. Smještaj treba biti čist (u skladu s lokalnim standardima), higijenski ispravan i siguran.
14. Angažirati volontere da daju pisani ili usmeni kritički osvrt na svoja iskustva.  Ovo može biti u formalnom ili neformalnom obliku, javno (npr. na sastancima) ili privatno (npr. vođenje neke vrste dnevnika).
15. Dozvoliti i poticati mogućnosti volontera za proširivanje njihovog iskustva u kulturi domaćina odlascima na izlete i izvan onih obuhvaćenih programom.
16. Predložiti volonterima načine na koje mogu donijeti sredstva/materijale u svoj projekt. Imati jasna pravila o donacijama partnerskim organizacijama, obiteljima uključenima u projekt ili ostalim članovima zajednice.
17. Dati jasne smjernice i procedure u vezi s politikom izbjegavanja propovijedanja. Od volontera zahtijevati određeni senzibilitet i poštivanje kulturne norme toga društva.
18. Imati standardiziranu disciplinsku proceduru za kršenje pravila, politike i očekivanja programa. Objasniti volonterima da je njihovo ponašanje nekorektno i kad god je to moguće pružiti im mogućnost ispravljanja svog ponašanja prije otpuštanja iz programa.
19. Pokazati posvećenost tako da se osigura kvalitetan korisnički servis koji će na vrijeme odgovarati na pitanja i žalbe.
Poslije programa
20. Provesti anketu/evaluaciju volonterskog iskustva.
21. Predložiti načine na koje volonteri mogu podijeliti svoje iskustvo i nastaviti s radom po povratku.
22. Pružiti podršku za mrežu preko koje bi volonteri mogli ostati u kontaktu jedni s drugima, kako bi doprinosili radu programa organizacije i bili uključeni u prikupljanje sredstava i regrutaciju.
23. Prikupljati povratne informacije (feedback) od partnera i zajednice barem jednom godišnje kako bi se procijenio utjecaj i kvaliteta volonterskog doprinosa i razina zadovoljstva članova zajednice.
Organizacijska pravila
24. Provesti godišnju financijsku reviziju. Za programe koji se plaćaju jasno navesti kamo idu sredstva. Detaljne informacije o tome kako se troše naknade za program trebaju biti dostupne svima.
25. Omogućiti broj za hitne slučajeve dostupan 24 sata za prijatelje i obitelji volontera kako bi mogli doći do predstavnika organizacije (ukoliko nije izvedivo osigurati neprestanu dostupnost volontera).
26. Imati važeće i adekvatno domaće i međunarodno osiguranje od odgovornosti.
27. Neprofitne organizacije trebaju imati upravni odbor koji se sastaje barem dvaput godišnje.
28. Osigurati jasne, točne i konzistentne informacije dostupne u elektronskom i u obliku tiskanog materijala.
29. Ne eksploatirati nesreće zajednica ili osjetljive populacije u marketingu i ostalom materijalu. Koristiti fotografije i rječnik koji osnažuje i slavi lokalnu kulturu.
30. Poduzeti mjere da bi se osigurala privatnost i identitet sudionika. Fotografije, izjave ili pisane evaluacije volontera koristiti samo uz njihovo prethodno odobrenje.
31. Voditi programe u skladu s lokalnim i državnim zakonima.
32. Promovirati pametno odlaganje otpada u svim uredima.
33. Odgovarati brzo na žalbe, zahtjeve za refundiranjem i na sve ostalo što zahtijevaju nezadovoljni volonteri. Pravila o žalbama i refundiranju imati jasno izložene na prijavnom obrascu.
34. Tražiti da svi sudionici potpišu izjavu da u potpunosti razumiju prirodu programa u kojem sudjeluju, kao i fizičke i mentalne zahtjeve koji mogu biti potrebni.
35. Organizacije treba da imaju upute i plan za univerzalne krize koje su dostupne svom osoblju.

Izvor: www.volunteerinternational.org

Projekt financira EU

„Europsku uniju čine 28 zemalja članica koje su odlučile postupno ujediniti svoja iskustva, resurse i sudbine. Europska unija se obvezuje dijeliti svoja postignuća i vrijednosti s državama i narodima izvan njenih granica.“