Ponedjeljak - petak - 8:00 - 16:00

Volonturizam

Volonturizam je način da bolje upoznate novu zemlju i ujedno igrate važnu ulogu u lokalnoj zajednici.

Volonturistički aranžmani zadnjih godina postaju sve brojniji i sve je više komercijalnih turističkih agencija koje u svojim turističkim turama nude opciju volontiranja.

Ukoliko ovo čitate u žurbi, odgovor na pitanje iz naslova je sigurno negativan, a vrlo je vjerojatno i da ste na potpuno pogrešnoj stranici. Volonturizam je „sporo putovanje“.

Odgovoriti na pitanja koja slijede je najvažnije (a možda i najteže) zaduženje prije, za vrijeme i poslije volonturističkog putovanja.

Projektom Zgrada društvenog poduzetništva u 2015. godini bivši učenički dom u Labinu prenamijenit će se u hostel za mlade s dodatnim sadržajima.