Ponedjeljak - petak - 8:00 - 16:00

Volonturizam

Volonturizam je način da bolje upoznate novu zemlju i ujedno igrate važnu ulogu u lokalnoj zajednici.

Volonturizam i odgovorni turizam

Volonturizam 17.02.2017.
Volonturizam i odgovorni turizam www.goabroad.com

Volonturizam i odgovorni turizam su povezani jedan s drugim, gotovo isprepleteni, pri čemu je prvi možda najbolje opisati kao prethodnicu drugog.

Odgovorni turizam  je ona vrsta turizma kojoj bismo svi trebali težiti. Međutim, ako bismo postali „previše odgovorni“ vodeći se ovim idealom, turizam u obliku u kojem danas postoji došao bi do svog kraja; nikad ne bi mogao dostići nivo odgovornosti koji bi se u potpunosti uklopio u kontekst odgovornog turizma.  Dok se odgovorni turizam temelji na ograničenjima i pravilima ponašanja, volonturizam se temelji na iskrenoj premisi da svatko može ponuditi nešto kao uslugu destinaciji koja mu je domaćin.
Volonturizam možemo promatrati kao proces, stupanj na ljestvici koja vodi prema odgovornosti. On je odličan način da se premosti jaz između natjecateljskog prostora u kojem turizam obitava od svojih početaka u prostor suradnje i zajedničkog stvaranja. Kada bi svi postali svjesni činjenice da bi turizam zaista mogao poslužiti kao mehanizam za postizanje pozitivnog utjecaja na zajednice kroz angažman putnika u projektima očuvanja životne okoline ili kulturno-povijesnih znamenitosti, ili u onima fokusiranima na socio-ekonomsku dobrobit lokalnog stanovništva, konačno bi se ohrabrili i osmjelili da turizmu priđu odgovornije. Volonturizam predstavlja pristupačnu ljestvicu prema odgovornosti za svakog putnika i za sve uključene u organizaciju ovakvih putovanja.

U promatranju odnosa ova dva koncepta neminovno je postavljanje određenih pitanja:
•    Jesu li volonturisti odgovorni turisti?
•    Putuju li odgovorno?
•    Poštuju li neprofitne organizacije politiku odgovornog putovanja, tj. jesu li je usvojili i njihovi zaposlenici, donatori, strani članovi i volonteri?

Na određenoj razini, svi volonteri teže biti odgovorni čuvari, i same planete i zajednica u koje se uključuju u svojim nastojanjima da budu od koristi. Međutim, volonturisti nisu nužno odgovorniji od ostalih turista. Zapravo, oni uopće ne moraju biti svjesni nekih elemenata odgovornog putovanja, nekad i samo zato što mogu biti skloni izdvajanju samih sebe iz doživljaja koji pruža turistički dio putovanja. U takvim slučajevima oni zapravo, nažalost, mogu biti i veoma neodgovorni turisti.

Ovo je komplicirana situacija, ne samo za volonturizam, već i za pokret odgovornog turizma. Postoje domaćini koji žele volontere razdvojiti od turista, sugerirajući da je putovanje u drugi dio svijeta zbog volontiranja jednostavno volonterstvo, ali takav stav nije pravi put. To je jedan od razloga zašto je uveden termin volonturizam – da ljudi ne zaborave da su oni i volonteri i turisti.
Trebalo bismo kolektivno doći do suglasnosti da, bilo da se osobno identificiramo kao turisti ili kao volonteri ili kao nešto treće, moramo biti svjesni da je privilegija biti dio tog svijeta te da su oba ova aspekta nužno povezana dok volontiramo u drugom kraju svijeta. Ako volonturizam promatramo kao privilegiju onda će se put prema odgovornom volonturistu konačno smatrati nastavkom nečije volonterske službe.

Ukoliko volonturisti uvide da je to što sebe stavljaju u poziciju da budu na usluzi na određenoj destinaciji zapravo osnovni cilj odgovornog turizma te ako to shvate kao poticaj da istraže svoju odgovornost i kao turista, onda je penjanje na ljestvici prema odgovornom turizmu znatno olakšano. Teško je popeti se do odgovornog, međutim, upravo volonturizam olakšava to penjanje. U ovakvoj postavci breme odgovornosti je nedvosmisleno stavljeno na leđa volonturista, možda i preveliko.
Pa opet, nije poanta u sklanjanju odgovornosti s volonturista, već je potrebno primijeniti veću težinu i odgovornost na one koji im pružaju podršku, naročito na nevladine organizacije, zaposlene u sektoru turizma i ostale koji su uključeni u promociju i organizaciju volonturističkih aranžmana. Neka volonturisti budu odgovorni, ali ne pretvarajmo se da su u vakuumu i da je odgovornost samo njihova.

Izvor: www.voluntourism.org